بلاگ والستی Blog

۱۴ ۰

چگونه می توان صبور بود!

«کلید همه مشکلات صبر است. نمی توان با شکستن تخم مرغ انتظار جوجه شدن آن را داشت.» آرنولد گلاسگو، طنز نویس آمریکایی مساله از این جا شروع می شود: شما منتظر هستید که نتیجه...

۱۱ ۰

۴ گام برای درک عمیق تر از توانایی های خودمان!

تصور کنید که کشورمان در رقابت های المپیک حضور دارد. همه ورزشکاران از استعداد بالایی برخوردار هستند- اما این توانایی ها متفاوت هستند. پرتاب کننده نیزه قادر است که آن را به بهترین شکل...

۱۱ ۰

تاثیر EQ: چرا بعضی از مردم نسبت به بعضی دیگر در زندگی موفق ترند؟

اهمیت هوش هیجانی(EQ) امروزه بر هیچ کسی پوشیده نیست. گفتن این مسئله که انسان دارایهوش های چندگانه بوده و از بین همه آنها بر خلاف تصور عمومی، بجای هوش منطقی افراد ­(IQ)، اینهوش هیجانی(EQ) است...